Vi säljer garner på nätet och i butik

Fö­re­ta­get star­ta­des i no­vem­ber år 2007 som web­s­hop för att sälja garner på nätet. Re­dan i maj året ef­ter öpp­na­de vi ock­så en bu­tik. Bu­ti­ken he­ter Cre­a­ti­va och lig­ger på No­ge­lid­vä­gen 79-6, 293 91 Olofström. Där hit­tar ni he­la vårt sor­ti­ment av garner och tillbehör och vi har öp­pet var­da­gar kl 16-18 & lör­da­gar kl 10-13.

Te­le­fon: 070-6054528

Garnbutik.se använder cookies för att kunna ge dig bästa möjliga användar- och shoppingupplevelse.
Läs mer om cookies och hur du kan ta bort dem här.