Om oss

Om oss

Fö­re­ta­get star­ta­des i no­vem­ber år 2007 som webb­s­hop för att sälja garner på nätet. Re­dan i maj året ef­ter öpp­na­de vi ock­så en bu­tik.

Bu­ti­ken he­ter Cre­a­ti­va och lig­ger på No­ge­lid­vä­gen 79-6, 293 91 Olofström.
Där hit­tar ni he­la vårt sor­ti­ment av garner och tillbehör.

Öppettider i butiken
Mån - Fre: 16.00–18.00
Lör: 10.00–13.00

Webbshoppen är alltid öppen.

Välkomna!